چگونه می توانید با دکتر احمد قندهاری در ارتباط باشید ؟

شما می توانید برای ما بیماری خودتان را توضیح بدهید. کافیست مشکل خودتان را برای ما بنویسید و از روش درمان و هزینه آن مطلع خواهید شد ایمیل و آی دی تلگرام  در ذیل ذکر شده است. شما می توانید مدارک پزشکی خودتان را برای ما از طریق ایمیل و تلگرام داده شده ارسال نمایید ما جواب شما را در اولین فرصت ممکن خواهیم داد مدارک پزشکی شما توسط یکی از بهترین پزشکان ایران ، جناب دکتر قندهاری در تهران مشاهده می شود و برای درمان نظر خودشان را ارایه می نماید. شما تصمیم بگیرید و خودتان را به دستهای قدرتمند یک تیم جراحی مطرح در ایران بسپارید

♦ Email:saeedmojarradi@outlook.com
♦ Telegram :https://t.me/mojarradi_com

بازگشت به صفحه دکتر احمد قندهاری