سلامتی ، جراحی با دکتر احمد قندهاری

پزشک مشهور و مثال زدنی در ایران و فوق تخصص در جراحی ستون فقرات و متخصص جراحی مغز و اعصاب
برخی از اعمال جراحی که شما می توانید با اطمینان در این مرکز تجربه کنید

ناهنجاریهای ستون فقرات 
جراحی مغز 
جراحی ستون فقرات
جراحی تومور مغزی
جراحی تومور ستون فقرات
جراحی دیسک کمر
جراحی دیسک گردنبازگشت به صفحه دکتر قندهاری